Ungarische Staatsbahn      V63

MAV V63 032 (22.03.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 032 (22.03.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 039 (28.06.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 039 (28.06.1992, Hegyeshalom)

MAV V63 044 (22.03.1992, Bratislava)

MAV V63 044 (22.03.1992, Bratislava)

MAV V63 138 (27.10.1993, Hegyeshalom)

MAV V63 138 (27.10.1993, Hegyeshalom)


Zurück zur Auswahl der Baureihen


Letzte Aktualisierung am 19.05.2024

Valid HTML 4.01